Wykaz

TEKSTY KRYTYCZNE

Stanisława Zacharko-Łagowska, do wystawy „Niewinność”, Kielce 2021

Krzysztof Stanisławski, do wystawy „Niewinność”, Toruń 2021

Michał Haake Inny w „Przystani sztuki”. Poznań 2018

Michał Haake „Filmy Sylwestra Ambroziaka jako świadectwo jego artystycznej postawy”, katalog wystawy „DISTANT WORLD”,Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź 2016

Krzysztof Stanisławski „POEMAT DLA DOROSŁYCH W SZARYCH ŚCIANACH”, katalog wystawy „DISTANT WORLD”,Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź 2016

Krzysztof Stanisławski „OGRÓD NIEWINIĄTEK” rzeźby Sylwestra Ambroziaka w przestrzeni publicznej Katowic i w Galerii Szyb Wilson, Katowice 2015

Krzysztof Stanisławski „JUBILEUSZ W KONTENERZE”, katalog wystawy „Home Sweet Home”, Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki, Kielce 2015

Eulalia Domanowska „Co tworzy wiara, czego miłość pragnie, straszne, przedziwne postaci …” Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 1(90) 2013, str. 10-14

Krzysztof Stanisławski „Sylwester Ambroziak. Humata Huchta Hwareszta- Appendix II 2012”, Kwartalnik Rzeźby „Orońsko”, ISSN1230-6703, nr 1- 2(86-87) 2012, str. 36-41

Michał Haake „Figury embrionalne”, katalog wystawy „Sylwester Ambroziak. Rzeźba, animacje” Galeria BWA, Gorzów Wlkp. 2012

Krzysztof Stanisławski „Sylwester Ambroziak – Humata Huchta Hwareszta- Appendix 2012”, katalog wystawy „Pola znów się zazielenią”, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole 2012

Michał Haake „Wszyscy jesteśmy lalkami”, „EXIT” 4(88) 2011

Magdalena Wicherkiewicz „Z dziecięcego pokoju” „EXIT” 1(85) 2011, str. 5724 – 5727

Krzysztof Stanisławski „Humata Huchta Hwareszta. Rzeźby i dygresje, uwagi i wypisy na temat twórczości Sylwestra Ambroziaka”, album Sylwester Ambroziak, CRP Orońsko 2011

Tamara Książek „Mit rzeczywistość”, „Sztuka pl”, nr 6 ( GA 147), 06. 2008, str. 114 -115

Anna Podsiadły „Niewiniątka. Sylwester Ambroziak”, Kwartalnik Rzeźby „Orońsko”, nr 2/71/ 2008, str. 9 -11

Magdalena Wicherkiewicz „To, czego pożądam nie jest poza mną, lecz we mnie”, katalog „ Niewiniątka, Sylwester Ambroziak”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA , Olsztyn, 05/06 2007

Paweł Kozłowski „Tworzywo nadaje sens”, EXIT, nr 2/2007

Michał Haake „W stronę antyhumanizmu, wokół twórczości Sylwestra Ambroziaka”, album Sylwester Ambroziak, CRP Orońsko 2005

Agnieszka Rayzacher „Scenariusz dla zaklętych w drewnie”, katalog wystawy „Sylwester Ambroziak – Wewnętrznie Cię przypominam” Muzeum Rzeźby Współczesnej, CRP Orońsko, maj – sierpień 2004 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, styczeń – luty 2005 …

Krzysztof Żwirblis „Ekspresja archetypów”, katalog wystawy „Sylwester Ambroziak: Rzeźba – Rysunek”, Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, Konin 2004

Władysław Kaźmierczak „Rzeźba jako miłość bezgraniczna”, „EXIT” 3(59), 2004, str. 3470 – 3473

Mariusz Knorowski „Wewnętrznie Cię przypominam”, Kwartalnik Rzeźby „Orońsko”, ISSN 1239-6703, nr 3(56) 2004, str. 3-5

Jarosław Świerszcz „Rzeźby Sylwestra Ambroziaka”, „Sylwester Ambroziak. Rzeźba”, Galeria BWA, Olsztyn 2002

Eulalia Domańska „Nowa mitologia z hybrydami”, katalog wystawy „Sylwester Ambroziak: Rzeźba”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn 2002; Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2002

Michał Haake „Płeć z drewna” tekst do wystawy: „Sylwester Ambroziak: Rzeźba – rysunek”, Galeria Bałtyckiego Centrum Sztuki, Słupsk 2002

Robert Jakes, Stackpole, Pembroke, marzec 1993

Michał Haake „O twórczości Sylwestra Ambroziaka. Studium z historii rzeźby w Polsce końca XX wieku.”, katalog wystawy „Sylwester Ambroziak”, Muzeum Rzeźby Współczesnej, CRP Orońsko, 2004

Ewa Klekot „Wota i fetysze z wosku”, książka ‘Sylwester Ambroziak”, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2001

Jerzy Brukwicki „Rzeźba, rysunek. Sylwester Ambroziak”, katalog, Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa 02/03 2000

Mariusz Rosiak „Kuszenie Sylwestra Ambroziaka”, „EXIT” nr 3 (39) 1999, str. 2008 – 2009

Piotr Szubert, katalog wystawy „Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku”, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Warszawa 1999, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1999

Ewa Klekot „Nieoswojona czułość gestu”, katalog „Sylwester Ambroziak. Rzeźba”, Galeria „C”, Ciechanów 1998

Jolanta Ciesielska „Pytania o empatie”, katalog „Sylwester Ambroziak. Rzeźba”, BWA Bydgoszcz 03.1997

Magdalena Ujma „Brzydota, ironia, czułość”, katalog „Sylwester Ambroziak. Rzeźba”, Galeria Manhattan, Łódź 12.1996 – 01.1997