Projekty

OPUSZCZONE   2022
Park Rzeźby CSW Toruń
projekt usytuowania instalacji rzeźbiarskiej

projekt Opuszczone CSW Torun_Page_01
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_02
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_03
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_04
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_05
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_06
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_07
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_08
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_09
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_10
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_11
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_12
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_13
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_14
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_15
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_16
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_17
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_18
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_19
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_20
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_21
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_22
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_23
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_24
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_25
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_26
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_27
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_28
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_29
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_30
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_31
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_32
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_33
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_34
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_35
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_36
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_37
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_38
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_39
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_40
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_41
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_42
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_43
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_44
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_45
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_46
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_47
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_48
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_49
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_50
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_51
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_52
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_53
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_54
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_55
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_56
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_57
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_58
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_59
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_60
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_61
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_62
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_63
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_64
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_65
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_66
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_67
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_68
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_69
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_70
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_71
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_72
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_73
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_74
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_75
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_76
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_77
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_78
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_79
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_80


NIEWINNOŚĆ   2021
BWA Kielce
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d

sylwester-ambroziak.com
sylwester-ambroziak.com

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Górnej i Dolnej na wystawę Sylwestra Ambroziaka „Niewinność”, na której prezentowane będą rzeźby i filmy. Otwarcie wystawy odbędzie się 19 marca o godz. 18 na zewnątrz budynku BWA.
czytaj tekst


NIEWINNOŚĆ   2021
CSW Toruń
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d

niewinnosc_torun_03
niewinnosc_torun_09
niewinnosc_torun_02
niewinnosc_torun_23
niewinnosc_torun_04
niewinnosc_torun_10
niewinnosc_torun_01
niewinnosc_torun_08
niewinnosc_torun_05
niewinnosc_torun_22
niewinnosc_torun_06
niewinnosc_torun_20
niewinnosc_torun_07
niewinnosc_torun_12
niewinnosc_torun_21
niewinnosc_torun_19
niewinnosc_torun_11
niewinnosc_torun_13
niewinnosc_torun_14
niewinnosc_torun_17
niewinnosc_torun_15
niewinnosc_torun_18
niewinnosc_torun_16

Wirtualne zwiedzanie

Na wystawie Niewinność prezentujemy trzy grupy rzeźb oraz filmy animowane. W wyjątkowej przestrzeni sali kolumnowej CSW, mającej wysokość 7,26 metra, zostały podwieszone rzeźby z cyklu Opuszczone (2010–11). To dzieło zupełnie odrębne w całej twórczości artysty; projekt oryginalny i nowoczesny, wykorzystujący tradycyjny warsztat rzeźbiarski w połączeniu z ruchem oraz multimediami (audio i wideo).
Figury, przedstawiające istoty dziecięce, są zestawione w pary. Ukazane w przysiadzie, stykają się ze sobą plecami, co konotuje zarówno ich odwrócenie od siebie, jak i wzajemne wspieranie. Nieokreślone dźwięki, trochę przypominające płacz, wołanie dziecka, trochę odgłosy zwierzęcia, wydobywające się z głośników, potęgują wrażenie wyobcowania.
czytaj tekst


NAZYWAM SIĘ CZŁOWIEK   2020
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” Toruń
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome

(…) Projekt „Nazywam się Człowiek” podejmuje problem kondycji jednostki w tym  wykorzeniania i przemocy w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i technologicznie zapośredniczonej komunikacji międzyludzkiej.  Alienacja to zjawisko powszechne w czasie exodusu  i masowej migracji. Nie sposób ignorować wzrastającej liczby „globalnych sierot” jako najbardziej bezpośredniej i bolesnej konsekwencji nierówności rozwoju ekonomicznego i konfliktów zbrojnych krajów Europy i Świata (…)
czytaj tekst


NAZYWAM SIĘ CZŁOWIEK   2019
Plac Biegańskiego Częstochowa
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome

NSC-cz_11
NSC-cz_12
NSC-cz_10
NSC-cz_05
NSC-cz_06
NSC-cz_07
NSC-cz_04
NSC-cz_08
NSC-cz_02
NSC-cz_09
NSC-cz_03
NSC-cz_01

Na projekt „Nazywam się Człowiek  ” składa się instalacja rzeźbiarsko – dźwiękowa oraz projekcje filmów animowanych. Całość pomyślana jest jako rodzaj inscenizacji  na pograniczu teatru, sztuk plastycznych oraz filmu. Podstawę stanowić będzie układ sześciu specjalnie przygotowanych i ustawionych  kontenerów o wymiarach 2,5x6m, przypominający scenerię z gier komputerowych. Organizować one będą przestrzeń placu, wytyczając ścieżki komunikacji i posłużą  jako sale projekcyjne dla animacji (…)
czytaj tekst


CZARODZIEJSKI OGRÓD    2019
Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Projekcja VR

S_Ambroziak_mapa_Czarodziejski Ogród_CRP
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_77
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_59
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_61
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_58
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_76
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_63
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_60
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_75
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_62
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_57
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_74
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_56
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_73
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_55
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_72
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_64
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_54
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_71
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_70
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_65
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_69
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_67
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_66
Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_68
S_Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_80
S_Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_79
S_Ambroziak_projekt_Orońsko 2019_81
z1
z2
1s


MAMA I’M COMING HOME   2018
Poznań Przystań Sztuki
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome 

dron_foto Dawid Majewski (5)
Wystawa_foto Dawid Majewski (9)
wernisaz_fotoDawid Majewski (41)
wernisaz_fotoDawid Majewski (72)
dron_foto Dawid Majewski (6)
wernisaz_fotoDawid Majewski (34)
Wystawa_foto Dawid Majewski (48)
Wystawa_foto Dawid Majewski (46)
Wystawa_foto Dawid Majewski (12)
Wystawa_foto Dawid Majewski (11)
Wystawa_foto Dawid Majewski (35)
Wystawa_foto Dawid Majewski (7)

Michał Haake
Inny w „Przystani sztuki”.

(…) Wystawa w „Przystani sztuki” uzmysławia ogromne bogactwo znaczeniowe dokonań Sylwestra Ambroziaka, konsekwentnie rozwijanych od ponad 30 lat. Jego źródłem jest nieuleganie degrengoladzie, którą przynosi dzisiaj, jak to już nie raz w historii bywało, akademickie „unaukowienie ”wytwórczości wizualneji jej ślepe podporządkowanie intelektualnym modom. Dzięki temu twórczość Ambroziaka pozostaje otwarta na to, co ważne – w życiu i w sztuce.
czytaj tekst


„ KIM JESTEŚMY…, DOKĄD ZMIERZAMY… ? ”   2017
Galeria Szyb Wilson Katowice
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d

m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_03
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_29
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_05
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_04
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_08
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_28
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_09
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_27
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_10
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_01
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_02
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_26
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_25
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_24
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_06
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_07
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_12
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_11
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_23
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_22
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_13
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_19
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_21
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_14
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_15
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_20
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_18
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_16
m_S_Ambroziak_projekt_KATOWICE 2017_17

Na projekt „ Kim jesteśmy…, dokąd zmierzamy…?” składa się instalacja rzeźbiarsko – dźwiękowa oraz projekcje filmów animowanych. Całość pomyślana jest jako rodzaj inscenizacji  na pograniczu teatru, sztuk plastycznych oraz filmu. Podstawę stanowić będzie układ specjalnie skonstruowanych  ekranów o wymiarach 3x7m, który organizować będzie przestrzeń galerii, wytyczając ścieżki komunikacji . Jego przedłużeniem będą „lustra-baseny” z wodą o analogicznych wymiarach, umieszczone na posadzce pod ekranami, w których odbijać się będą projekcje i refleksy świetlne. Wyświetlanych będzie pięć  filmów  wykonanych w technice komputerowej animacji 3d, z fragmentami nagrań kamerą wideo full-hd w studiu z udziałem aktorów / opis poniżej/. Całość kompozycji dopełni grupa ok. 80 rzeźb z żywicy epoksydowej, akrylowej i silikonu. W wybranych rzeźbach umieszczone zostaną mechanizmy umożliwiające im wykonywanie ruchu a punktowe oświetlenie w wyciemnionych salach galerii, eksponować będzie ich relacje z prezentowanymi projekcjami.  Istotną rolę odegrają  również towarzyszące każdej instalacji sekwencje  dźwiękowe.
czytaj tekst


DISTANT WORLD   2016
Ośrodek Propagandy Sztuki Miejska Galeria Sztuki Łódź
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome

DWL_01
DWL_10
DWL_03
DWL_05
DWL_02
DWL_04
DWL_08
DWL_07
DWL_06
DWL_09
DWL_11
DWL_15
DWL_13
DWL_14
DWL_12

Krzysztof Stanisławski
Poemat dla dorosłych w szarych ścianach.

Wystawa w Galerii Instytutu Propagandy Sztuki w Łodzi jest jednym z największych pokazów przekrojowych przez ostatnie 7-lecie twórczości Sylwestra Ambroziaka, okresu bardzo płodnego i pełnego innowacji w całym, blisko 30-letnim dorobku tego wybitnego artysty-rzeźbiarza i twórcy instalacji oraz eksperymentalnych animacji. Ambroziak pracuje cyklami, dość rzadko powstają pojedyncze prace, a jeśli nawet to z myślą o połączeniu ich z jakimś cyklem. Niektóre ze zbiorów to zaledwie dwie lub cztery kompozycje, ale zdarzają się także bardziej rozbudowane, gromadzące po kilkanaście rzeźb. Kolejne wystawy stanowią coraz to nowe zestawienia poszczególnych cykli, dzięki którym budowane są nowe narracje i do głosu dochodzą nowe asocjacje. Do tego zmieniają się warunki ekspozycji, dodające własne konteksty sytuacyjne i znaczeniowe…
czytaj tekst

Michał Haake
Filmy Sylwestra Ambroziaka jako świadectwo jego artystycznej postawy.

Sylwester Ambroziak znany jest jako rzeźbiarz przedziwnych postaci. Przez długi czas poprzestawał bądź to na pojedynczej figurze bądź na przedstawieniach dwóch postaci. Z czasem liczba postaci tworzących jedną pracę zwiększała się. W pracy „Ogród niewiniątek”, ustawionej w Katowicach- Szopienicach przed Browarem Mokrskich, jest ich dwadzieścia dwie. Jeszcze więcej artysta zgromadził w realizowanych w ostatnich latach projektach w przestrzeni otwartej – na Placu Artystów w Kielcach (wrzesień 2015) i na wystawie „Odległy świat” w Galerii Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (lipiec 2016). Postaci – swoją pozą, gestykulacją, sposobem i zwracania się do widza, a w przypadku rzeźbiarskich grup także poprzez wzajemną relacją między sobą – mówią o jakich stanach emocjonalnych, przeżyciach i zmaganiach, o jakieś silnie na nie oddziałującej sytuacji…
czytaj tekst


HOME SWEET HOME   2015
Plac Artystów Kielce
Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome

HSH_01
HSH_10
HSH_08
HSH_02
HSH_07
HSH_09
HSH_06
HSH_05
HSH_03
HSH_04
HSH_11
HSH_12
HSH_16
HSH_17
HSH_14
HSH_13
HSH_15

Krzysztof Stanisławski
Na marginesie wystawy Sylwestra Ambroziaka pt. HOME, SWEET HOME

Artysta powraca do swoich początków, do domu, proponując niezwykle skomplikowany, multimedialny pokaz najnowszych prac, częściowo umieszczonych w kontenerach. Proponuje też widzom, by na chwilę przystanęli, by zastanowili się nad światem wokół i sobą samymi, by zauważyli te proste, najprostsze, jak dekalog, wzory i zasady, jakimi powinniśmy się kierować na co dzień. Sztuka Ambroziaka stawia przed sobą także takie cele. Przypomina, choć może nie od razu chce wychowywać? Zawsze sobie takie cele stawiała i może dlatego jest tak ważka…
czytaj tekst


PATRZĄC NA DRUGI BRZEG   2015
W ramach projektu GENIUS FLUMINIS II
Galeria Sztuki BWA Gorzów Wielkopolski Bulwar wschodni obok Willi Herzoga

Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_A
Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_C
Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_D
Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_B
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OGRÓD NIEWINIĄTEK   2015
Katowice-Szopienice
Instalacja rzeźbiarska
Browar Factory Centrum
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
Katowice-Szopienice

Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_10
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_15
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_21
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_22
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek__27

Projekt składa się z dwudziestu dwóch rzeźb wykonanych z barwionej żywicy epoksydowej, w konwencji charakterystycznej dla autora/ Sylwester Ambroziak/. Kompozycja umiejscowiona będzie częściowo wzdłuż ulicy … oraz w części prywatnej – parkowej starego browaru. Całość stanowi kompozycję – instalację rzeźbiarską , która w zamyśle wchodzić ma w interakcję z widzem – przechodniem, skłaniając go do refleksji.
Ogród niewiniątek kusi, wabi dociekliwość. Pod pozorem urozmaicenia, a przy pomocy rzeźbiarskiej teatralizacji, transformuje sytuację ulicy. Niejako odbija ruch przechodniów, ale przekształca go, uzupełniając o brakujące kierunki. Składające się na instalację figury w dwójnasób zmierzają w głąb. Pierwotnie ukształtowane, monstrualne a zarazem niewinne, podążają do dzieciństwa. Pocieszne, o pisklęcych ślepiach i owczych nozdrzach, z pękatymi brzuchami, beztrosko i statycznie dryfując, zanurzone w sobie, niczym medytujące powłoki, przedstawiają jednocześnie scenę przedostawania się „na drugą stronę”, do środka ogrodu. Same –fizycznie zredukowane, za to bogatsze o spokój i świeżość–, odbijając ruch przechodniów, kierują się do świata własnych odbić. Poprzez niewinne zawieszenie –jako zjawy– przekraczają granicę, aby wydobywać dziewiczość, ukrytą za winklem poprzemysłowego krajobrazu. Rzeczywistość hardego konturu zostaje zdystansowana przez złudę? Być może. Ale również wsparta wyłomem, który powstaje w twardych realiach, aby sugerować głębię kontrastów i możliwość piękna, jakie się z nią wiąże. Rzeźby z Ogrodu niewiniątek nawiązują do pierwotnych sposobów figuracji. Niemowlęcą „prostotą ducha” przywołują szansę porozumienia na płaszczyźnie najprostszych znaków, komunikacji w zabawie osiągającej poziom odnowionego rytuału i bezpośredniej komunii dusz. Jednak ich głowy roztaczają wokół siebie tajemniczość, która niepokoi. Są nieludzkie. Tylko: co to właściwie znaczy? Może to, co nieludzkie jest po naszej stronie, zaś ludzkie pozostaje zagadką ogrodu? Im dłużej trwamy w środowisku zdominowanym przez informacje, tym trudniej nam skojarzyć przymiotnik „ludzki” i ludzkie „pierwiastki” z dążeniem do wspólnego dobra i z dziewiczą przestrzenią życiową, w której każde jedno istnienie jest wartością dodatnią, a której podstawowym warunkiem jest symbioza. Tajemnice materii ożywionej, uwznioślającej ją świadomości oraz asekurujących je nieświadomych procesów, jakie w nas zachodzą, tracą na znaczeniu, kiedy –jako tematom– przychodzi im konkurować z nieprzejrzystością globalnych „instalacji” władzy, niemocy i zniewolenia. Glob nie zbacza z modernizacyjnego kursu, o czym nieustannie zaświadcza wzmaganie się obecności mediów, pochłoniętych manią samodoskonalenia się w rozpuszczaniu wici, tymczasem –niby trawione kwasem– rozpuszczają się poznawcze „bazy”. Im dłużej będziemy trwać w środowisku, którego oswajanie wypiera doświadczanie tajemnicy jednostkowego istnienia i jedności w oddzieleniu, tym trudniej nam będzie rozpoznać własną dziewiczość – najbardziej własną a zarazem wspólną przestrzeń. I możemy nagle zauważyć, że już nie znajdujemy porozumienia, a naszą komunikacją kieruje nadopiekuńczość pośredników, których głowy roztaczają jedyną prawdziwie ludzką atmosferę.

Sylwester Ambroziak

Krzysztof Stanisławski „OGRÓD NIEWINIĄTEK” rzeźby Sylwestra Ambroziaka w przestrzeni publicznej Katowic i w Galerii Szyb Wilson, Katowice 2015


MESJASZ   2013

1_Projekt Mesjasz – opis_Page_01
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_02
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_03
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_04
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_05
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_06
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_07
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_08
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_09
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_10
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_11
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_12
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_13
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_14
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_15
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_16
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_17
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_18
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_19
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_20
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_21
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_22
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_23

Na projekt składa sie film wykonany w technice animacji komputerowej 3D z fragmentami nagrań kamerą wideo full HD z udziałem aktorów i ekipy (operatora, oświetleniowca i charakteryzatora), z wykorzystaniem techniki motion capture oraz studia z bluescreen. Film będzie składał sie z czterech autonomicznych epizodów, które w zestawieniu stanowić będą logiczna całość, a poszczególne części połączone będą powtarzającą się sekwencja tekstowa. Do każdego epizodu przygotowana zostanie osobna ścieżka dźwiękowa. Druga cześć projektu stanowić będzie instalacja rzeźbiarsko-dźwiękowa, na która składa sie wykonana z masy akrylowej rzeźba z umieszczonym mechanizmem pozwalającym na wykonywanie zapętlonego ruchu po wytyczonym torze. Ponadto, rzeźba ta umieszczona zostanie w wykonanym z metalu, przeskalowanym dziecięcym łóżeczku z ruchomymi elementami, które pod wpływem rytmicznego ruchu (przypominającego ruch dziecka cierpiącego na chorobę sieroca) wydawać będzie „przeraźliwe” dźwięki. Połączone ze specjalnie przygotowana, niezależna sekwencja dźwiękowa (stanowiąca integralna cześć instalacji) wywołać ma u widza skrajne odczucia – od empatii i współczucia, po przerażenie i odrzucenie zarazem.


OPUSZCZONE   2010

opuszczeni_01
opuszczeni_02
opuszczeni_03
opuszczeni_04
opuszczeni_05
opuszczeni_06
opuszczeni_07
opuszczeni_08
opuszczeni_09

Projekt pt. „Opuszczone” obejmuje instalację multimedialną: rzeźbiarską, dźwiękową i video, na którą składają się cztery grupy rzeźb figuralnych z barwionej żywicy epoksydowej, nagrania dźwiękowe oraz animowany film w wersji video/DVD. Figury, przedstawiające istoty dziecięce, są zestawione w pary. Ukazane w przysiadzie, stykają się ze sobą plecami, co konotuje zarówno ich odwrócenie od siebie, jak wzajemne wspieranie. Grupy rzeźbiarskie są podwieszane (na wys. komp. nr 1 ‐ 60 cm, komp. nr 2 – 160‐800 cm od podłogi, oraz ok. 5 m od siebie) i oświetlone punktowo. Nieokreślone dźwięki, trochę przypominające płacz, wołanie dziecka, trochę odgłosy zwierzęcia, wydobywające się ze słuchawek, potęgują wrażenie wyobcowania. Film animowany jest jednocześnie komentarzem, jak i uzupełnieniem instalacji. Inspiracją powstania pracy jest problem opuszczenia, samotności i utraty więzi rodzinnej, spowodowanych powiększającą się liczbą tzw. ”eurosierot”, czyli dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w wyniku migracji zarobkowych. Budzący skojarzenia z formą embrionalną kształt postaci pozwala jednak doświadczenie opuszczenia, dotyczące tego konkretnego procesu społecznego, uogólnić jako wariant opuszczenia dzieci w ogóle, cechującego cywilizację zachodnioeuropejską. Przejawia się ono w statusie prawnym płodu ludzkiego, który w wielu krajach jest określany z pominięciem jego podstawowego prawa do egzystencji. Dotyczy kwestionowania roli rodziny jako prymarnego kontekstu dla wzrastania i rozwoju człowieka, które skutkować musi w przyszłości rosnącym poczuciem jego wykorzenienia, tak z rodziny, jak ‐ wbrew rachubom ‐ z form odpowiedzialnego współżycia społecznego. Przesłanie projektu podkreśla zarówno jego forma, jak ekspozycja. Podwieszenie postaci unaocznia „utratę gruntu”, „wykorzenienie”, a poprzez możliwość obracania figur, zobrazowane zostanie także ich wystawienie na nieograniczone przemieszczanie, manipulację uprzedmiotowienie.

Sylwester Ambroziak