Projekty

OPUSZCZONE
2022

projekt Opuszczone CSW Torun_Page_01
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_02
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_03
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_04
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_05
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_06
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_07
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_08
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_09
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_10
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_11
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_12
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_13
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_14
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_15
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_16
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_17
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_18
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_19
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_20
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_21
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_22
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_23
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_24
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_25
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_26
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_27
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_28
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_29
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_30
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_31
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_32
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_33
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_34
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_35
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_36
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_37
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_38
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_39
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_40
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_41
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_42
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_43
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_44
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_45
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_46
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_47
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_48
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_49
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_50
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_51
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_52
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_53
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_54
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_55
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_56
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_57
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_58
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_59
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_60
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_61
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_62
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_63
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_64
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_65
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_66
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_67
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_68
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_69
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_70
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_71
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_72
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_73
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_74
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_75
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_76
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_77
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_78
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_79
projekt Opuszczone CSW Torun_Page_80


projekt ustawienia instalacji rzeźbiarskiej
Park Rzeźby – CSW Toruń


NAZYWAM SIĘ CZŁOWIEK
2020

Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu”
Toruń 2020

(…) Projekt „Nazywam się Człowiek” podejmuje problem kondycji jednostki w tym  wykorzeniania i przemocy w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i technologicznie zapośredniczonej komunikacji międzyludzkiej.  Alienacja to zjawisko powszechne w czasie exodusu  i masowej migracji. Nie sposób ignorować wzrastającej liczby „globalnych sierot” jako najbardziej bezpośredniej i bolesnej konsekwencji nierówności rozwoju ekonomicznego i konfliktów zbrojnych krajów Europy i Świata (…)
czytaj tekst


NAZYWAM SIĘ CZŁOWIEK
2019

NSC-cz_11
NSC-cz_12
NSC-cz_10
NSC-cz_05
NSC-cz_06
NSC-cz_07
NSC-cz_04
NSC-cz_08
NSC-cz_02
NSC-cz_09
NSC-cz_03
NSC-cz_01

Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome
Plac Biegańskiego
Częstochowa

Na projekt „Nazywam się Człowiek  ” składa się instalacja rzeźbiarsko – dźwiękowa oraz projekcje filmów animowanych. Całość pomyślana jest jako rodzaj inscenizacji  na pograniczu teatru, sztuk plastycznych oraz filmu. Podstawę stanowić będzie układ sześciu specjalnie przygotowanych i ustawionych  kontenerów o wymiarach 2,5x6m, przypominający scenerię z gier komputerowych. Organizować one będą przestrzeń placu, wytyczając ścieżki komunikacji i posłużą  jako sale projekcyjne dla animacji (…)
czytaj tekst


MAMA I’M COMING HOME
2018 

dron_foto Dawid Majewski (5)
Wystawa_foto Dawid Majewski (9)
wernisaz_fotoDawid Majewski (41)
wernisaz_fotoDawid Majewski (72)
dron_foto Dawid Majewski (6)
wernisaz_fotoDawid Majewski (34)
Wystawa_foto Dawid Majewski (48)
Wystawa_foto Dawid Majewski (46)
Wystawa_foto Dawid Majewski (12)
Wystawa_foto Dawid Majewski (11)
Wystawa_foto Dawid Majewski (35)
Wystawa_foto Dawid Majewski (7)

Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome
Poznań
Przystań Sztuki

Michał Haake
Inny w „Przystani sztuki”.

(…) Wystawa w „Przystani sztuki” uzmysławia ogromne bogactwo znaczeniowe dokonań Sylwestra Ambroziaka, konsekwentnie rozwijanych od ponad 30 lat. Jego źródłem jest nieuleganie degrengoladzie, którą przynosi dzisiaj, jak to już nie raz w historii bywało, akademickie „unaukowienie ”wytwórczości wizualneji jej ślepe podporządkowanie intelektualnym modom. Dzięki temu twórczość Ambroziaka pozostaje otwarta na to, co ważne – w życiu i w sztuce.
czytaj tekst


DISTANT WORLD
2016

DWL_01
DWL_10
DWL_03
DWL_05
DWL_02
DWL_04
DWL_08
DWL_07
DWL_06
DWL_09
DWL_11
DWL_15
DWL_13
DWL_14
DWL_12

Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome
Ośrodek Propagandy Sztuki
Miejska Galeria Sztuki Łódź

Krzysztof Stanisławski
Poemat dla dorosłych w szarych ścianach.

Wystawa w Galerii Instytutu Propagandy Sztuki w Łodzi jest jednym z największych pokazów przekrojowych przez ostatnie 7-lecie twórczości Sylwestra Ambroziaka, okresu bardzo płodnego i pełnego innowacji w całym, blisko 30-letnim dorobku tego wybitnego artysty-rzeźbiarza i twórcy instalacji oraz eksperymentalnych animacji. Ambroziak pracuje cyklami, dość rzadko powstają pojedyncze prace, a jeśli nawet to z myślą o połączeniu ich z jakimś cyklem. Niektóre ze zbiorów to zaledwie dwie lub cztery kompozycje, ale zdarzają się także bardziej rozbudowane, gromadzące po kilkanaście rzeźb. Kolejne wystawy stanowią coraz to nowe zestawienia poszczególnych cykli, dzięki którym budowane są nowe narracje i do głosu dochodzą nowe asocjacje. Do tego zmieniają się warunki ekspozycji, dodające własne konteksty sytuacyjne i znaczeniowe…
czytaj tekst

Michał Haake
Filmy Sylwestra Ambroziaka jako świadectwo jego artystycznej postawy.

Sylwester Ambroziak znany jest jako rzeźbiarz przedziwnych postaci. Przez długi czas poprzestawał bądź to na pojedynczej figurze bądź na przedstawieniach dwóch postaci. Z czasem liczba postaci tworzących jedną pracę zwiększała się. W pracy „Ogród niewiniątek”, ustawionej w Katowicach- Szopienicach przed Browarem Mokrskich, jest ich dwadzieścia dwie. Jeszcze więcej artysta zgromadził w realizowanych w ostatnich latach projektach w przestrzeni otwartej – na Placu Artystów w Kielcach (wrzesień 2015) i na wystawie „Odległy świat” w Galerii Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (lipiec 2016). Postaci – swoją pozą, gestykulacją, sposobem i zwracania się do widza, a w przypadku rzeźbiarskich grup także poprzez wzajemną relacją między sobą – mówią o jakich stanach emocjonalnych, przeżyciach i zmaganiach, o jakieś silnie na nie oddziałującej sytuacji…
czytaj tekst


HOME SWEET HOME
2015

HSH_01
HSH_10
HSH_08
HSH_02
HSH_07
HSH_09
HSH_06
HSH_05
HSH_03
HSH_04
HSH_11
HSH_12
HSH_16
HSH_17
HSH_14
HSH_13
HSH_15

Instalacja Rzeźbiarsko-Dźwiękowa
Animacje 3d
Rzeźby Ruchome
Kielce
Plac Artystów

Krzysztof Stanisławski
Na marginesie wystawy Sylwestra Ambroziaka pt. HOME, SWEET HOME

Artysta powraca do swoich początków, do domu, proponując niezwykle skomplikowany, multimedialny pokaz najnowszych prac, częściowo umieszczonych w kontenerach. Proponuje też widzom, by na chwilę przystanęli, by zastanowili się nad światem wokół i sobą samymi, by zauważyli te proste, najprostsze, jak dekalog, wzory i zasady, jakimi powinniśmy się kierować na co dzień. Sztuka Ambroziaka stawia przed sobą także takie cele. Przypomina, choć może nie od razu chce wychowywać? Zawsze sobie takie cele stawiała i może dlatego jest tak ważka…
czytaj tekst


PATRZĄC NA DRUGI BRZEG
W ramach projektu GENIUS FLUMINIS II
2015

Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_A
Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_C
Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_D
Patrzac_na_drugi_brzeg_2015_B
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bulwar wschodni, obok Willi Herzoga
Galeria Sztuki BWA
Gorzów Wielkopolski


OGRÓD NIEWINIĄTEK
2015

Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_10
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_15
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_21
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek_22
Ambroziak_projekt_Ogrd_niewinitek__27

Instalacja rzeźbiarska
Browar Factory Centrum
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
Katowice-Szopienice

Projekt składa się z dwudziestu dwóch rzeźb wykonanych z barwionej żywicy epoksydowej, w konwencji charakterystycznej dla autora/ Sylwester Ambroziak/. Kompozycja umiejscowiona będzie częściowo wzdłuż ulicy … oraz w części prywatnej – parkowej starego browaru. Całość stanowi kompozycję – instalację rzeźbiarską , która w zamyśle wchodzić ma w interakcję z widzem – przechodniem, skłaniając go do refleksji.
Ogród niewiniątek kusi, wabi dociekliwość. Pod pozorem urozmaicenia, a przy pomocy rzeźbiarskiej teatralizacji, transformuje sytuację ulicy. Niejako odbija ruch przechodniów, ale przekształca go, uzupełniając o brakujące kierunki. Składające się na instalację figury w dwójnasób zmierzają w głąb. Pierwotnie ukształtowane, monstrualne a zarazem niewinne, podążają do dzieciństwa. Pocieszne, o pisklęcych ślepiach i owczych nozdrzach, z pękatymi brzuchami, beztrosko i statycznie dryfując, zanurzone w sobie, niczym medytujące powłoki, przedstawiają jednocześnie scenę przedostawania się „na drugą stronę”, do środka ogrodu. Same –fizycznie zredukowane, za to bogatsze o spokój i świeżość–, odbijając ruch przechodniów, kierują się do świata własnych odbić. Poprzez niewinne zawieszenie –jako zjawy– przekraczają granicę, aby wydobywać dziewiczość, ukrytą za winklem poprzemysłowego krajobrazu. Rzeczywistość hardego konturu zostaje zdystansowana przez złudę? Być może. Ale również wsparta wyłomem, który powstaje w twardych realiach, aby sugerować głębię kontrastów i możliwość piękna, jakie się z nią wiąże. Rzeźby z Ogrodu niewiniątek nawiązują do pierwotnych sposobów figuracji. Niemowlęcą „prostotą ducha” przywołują szansę porozumienia na płaszczyźnie najprostszych znaków, komunikacji w zabawie osiągającej poziom odnowionego rytuału i bezpośredniej komunii dusz. Jednak ich głowy roztaczają wokół siebie tajemniczość, która niepokoi. Są nieludzkie. Tylko: co to właściwie znaczy? Może to, co nieludzkie jest po naszej stronie, zaś ludzkie pozostaje zagadką ogrodu? Im dłużej trwamy w środowisku zdominowanym przez informacje, tym trudniej nam skojarzyć przymiotnik „ludzki” i ludzkie „pierwiastki” z dążeniem do wspólnego dobra i z dziewiczą przestrzenią życiową, w której każde jedno istnienie jest wartością dodatnią, a której podstawowym warunkiem jest symbioza. Tajemnice materii ożywionej, uwznioślającej ją świadomości oraz asekurujących je nieświadomych procesów, jakie w nas zachodzą, tracą na znaczeniu, kiedy –jako tematom– przychodzi im konkurować z nieprzejrzystością globalnych „instalacji” władzy, niemocy i zniewolenia. Glob nie zbacza z modernizacyjnego kursu, o czym nieustannie zaświadcza wzmaganie się obecności mediów, pochłoniętych manią samodoskonalenia się w rozpuszczaniu wici, tymczasem –niby trawione kwasem– rozpuszczają się poznawcze „bazy”. Im dłużej będziemy trwać w środowisku, którego oswajanie wypiera doświadczanie tajemnicy jednostkowego istnienia i jedności w oddzieleniu, tym trudniej nam będzie rozpoznać własną dziewiczość – najbardziej własną a zarazem wspólną przestrzeń. I możemy nagle zauważyć, że już nie znajdujemy porozumienia, a naszą komunikacją kieruje nadopiekuńczość pośredników, których głowy roztaczają jedyną prawdziwie ludzką atmosferę.

Sylwester Ambroziak

Krzysztof Stanisławski „OGRÓD NIEWINIĄTEK” rzeźby Sylwestra Ambroziaka w przestrzeni publicznej Katowic i w Galerii Szyb Wilson, Katowice 2015


MESJASZ
2013

1_Projekt Mesjasz – opis_Page_01
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_02
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_03
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_04
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_05
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_06
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_07
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_08
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_09
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_10
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_11
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_12
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_13
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_14
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_15
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_16
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_17
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_18
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_19
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_20
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_21
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_22
1_Projekt Mesjasz – opis_Page_23

Na projekt składa sie film wykonany w technice animacji komputerowej 3D z fragmentami nagrań kamerą wideo full HD z udziałem aktorów i ekipy (operatora, oświetleniowca i charakteryzatora), z wykorzystaniem techniki motion capture oraz studia z bluescreen. Film będzie składał sie z czterech autonomicznych epizodów, które w zestawieniu stanowić będą logiczna całość, a poszczególne części połączone będą powtarzającą się sekwencja tekstowa. Do każdego epizodu przygotowana zostanie osobna ścieżka dźwiękowa. Druga cześć projektu stanowić będzie instalacja rzeźbiarsko-dźwiękowa, na która składa sie wykonana z masy akrylowej rzeźba z umieszczonym mechanizmem pozwalającym na wykonywanie zapętlonego ruchu po wytyczonym torze. Ponadto, rzeźba ta umieszczona zostanie w wykonanym z metalu, przeskalowanym dziecięcym łóżeczku z ruchomymi elementami, które pod wpływem rytmicznego ruchu (przypominającego ruch dziecka cierpiącego na chorobę sieroca) wydawać będzie „przeraźliwe” dźwięki. Połączone ze specjalnie przygotowana, niezależna sekwencja dźwiękowa (stanowiąca integralna cześć instalacji) wywołać ma u widza skrajne odczucia – od empatii i współczucia, po przerażenie i odrzucenie zarazem.


OPUSZCZONE
2010

opuszczeni_01
opuszczeni_02
opuszczeni_03
opuszczeni_04
opuszczeni_05
opuszczeni_06
opuszczeni_07
opuszczeni_08
opuszczeni_09

Projekt pt. „Opuszczone” obejmuje instalację multimedialną: rzeźbiarską, dźwiękową i video, na którą składają się cztery grupy rzeźb figuralnych z barwionej żywicy epoksydowej, nagrania dźwiękowe oraz animowany film w wersji video/DVD. Figury, przedstawiające istoty dziecięce, są zestawione w pary. Ukazane w przysiadzie, stykają się ze sobą plecami, co konotuje zarówno ich odwrócenie od siebie, jak wzajemne wspieranie. Grupy rzeźbiarskie są podwieszane (na wys. komp. nr 1 ‐ 60 cm, komp. nr 2 – 160‐800 cm od podłogi, oraz ok. 5 m od siebie) i oświetlone punktowo. Nieokreślone dźwięki, trochę przypominające płacz, wołanie dziecka, trochę odgłosy zwierzęcia, wydobywające się ze słuchawek, potęgują wrażenie wyobcowania. Film animowany jest jednocześnie komentarzem, jak i uzupełnieniem instalacji. Inspiracją powstania pracy jest problem opuszczenia, samotności i utraty więzi rodzinnej, spowodowanych powiększającą się liczbą tzw. ”eurosierot”, czyli dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w wyniku migracji zarobkowych. Budzący skojarzenia z formą embrionalną kształt postaci pozwala jednak doświadczenie opuszczenia, dotyczące tego konkretnego procesu społecznego, uogólnić jako wariant opuszczenia dzieci w ogóle, cechującego cywilizację zachodnioeuropejską. Przejawia się ono w statusie prawnym płodu ludzkiego, który w wielu krajach jest określany z pominięciem jego podstawowego prawa do egzystencji. Dotyczy kwestionowania roli rodziny jako prymarnego kontekstu dla wzrastania i rozwoju człowieka, które skutkować musi w przyszłości rosnącym poczuciem jego wykorzenienia, tak z rodziny, jak ‐ wbrew rachubom ‐ z form odpowiedzialnego współżycia społecznego. Przesłanie projektu podkreśla zarówno jego forma, jak ekspozycja. Podwieszenie postaci unaocznia „utratę gruntu”, „wykorzenienie”, a poprzez możliwość obracania figur, zobrazowane zostanie także ich wystawienie na nieograniczone przemieszczanie, manipulację uprzedmiotowienie.

Sylwester Ambroziak